Priručnici

Naslovna stranica Perfect DEscent 230 Series priručnika za automatsko odgađanje

230 Uputstvo za upotrebu automatskog odgađanja sa savršenim spuštanjem

Dodatak za inspekciju dvostrukog opruga savršenog spuštanja

Dodatak za inspekciju dvostrukog proljeća sa automatskim kašnjenjem savršenog spuštanja

Poklopac EN Perfect Descent Auto Belay Gate Rev 03-2019

Korisnički priručnik za Perfect Descent Belay Gate

Naslovna stranica Priručnika za automatsko kašnjenje serije Perfect Descent 220 Series

220 Uputstvo za upotrebu automatskog odgađanja sa savršenim spuštanjem

Preuzmi na drugom jeziku:

Kineski, francuskinjemački, italijanski, japanski, španski

EN Upute za zamjenu lanca za automatsko odgađanje savršenog spuštanja - Pogon s brzinom s direktnim pogonom - Model 220 - Rev 03-2019 Cover

Model 220/230 Priručnik za zamjenu trake sa automatskim kašnjenjem sa savršenim spuštanjem

Preuzmi na drugom jeziku:

Kineski, francuski, njemački, italijanski, japanski, ruski, španski

HR Poklopac EN Perfect Descent Belay Set za montiranje šipke Rev 04-2019

Korisnički priručnik za Perfect Descent Belay Kit za montažu šipki

Smjernice za savršeno spuštanje i spuštanje

Smjernice za savršeno spuštanje i spuštanje