Izjava o privatnosti (SAD)

Ova izjava o privatnosti je posljednji put promijenjena 27. oktobra 2021., posljednji put provjerena 27. oktobra 2021. i odnosi se na državljane i legalne stalne stanovnike Sjedinjenih Država.

U ovoj izjavi o privatnosti objašnjavamo šta radimo s podacima koje dobivamo o vama https://www.perfectdescent.com. Preporučujemo da pažljivo pročitate ovu izjavu. U svojoj obradi poštujemo zahtjeve zakonodavstva o privatnosti. To između ostalog znači i da:

 • jasno navodimo svrhe u koje obrađujemo lične podatke. To radimo pomoću ove izjave o privatnosti;
 • želimo ograničiti našu zbirku ličnih podataka samo na one lične podatke koji su potrebni u zakonite svrhe;
 • prvo tražimo vašu izričitu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u slučajevima koji zahtijevaju vaš pristanak;
 • poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mjere da zaštitimo vaše lične podatke i također to zahtijevamo od strana koje obrađuju lične podatke u naše ime;
 • poštujemo vaše pravo na pristup vašim ličnim podacima ili smo ih popravili ili izbrisali na vaš zahtjev.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite znati točno koje podatke čuvamo ili vi, kontaktirajte nas. 

1. Namjena i kategorije podataka

Možemo prikupljati ili primati osobne podatke u više svrha povezanih s našim poslovanjem, što može uključivati ​​sljedeće: (kliknite za proširenje)

2. Praksa otkrivanja podataka

Osobne podatke otkrivamo ako smo potrebni zakonom ili sudskom naredbom, kao odgovor agenciji za provođenje zakona, u mjeri u kojoj je dopušteno drugim odredbama zakona, radi pružanja informacija ili u svrhu istrage o pitanju vezanom za javnu sigurnost.

3. Kako reagiramo na signal Ne prati i globalnu kontrolu privatnosti

Naša web stranica reagira i podržava polje zahtjeva Ne prati (DNT) zaglavlja. Ako uključite DNT u svom pregledniku, te postavke prenose nam se u zaglavlju HTTP zahtjeva i nećemo pratiti vaše ponašanje pregledavanja.

4. Cookies

Naša web stranica koristi kolačiće. Za više informacija o kolačićima, molimo pogledajte naše Politike kolačića na našoj Politika kolačića (SAD) web stranica. 

S Googleom smo zaključili ugovor o obradi podataka.

5. bezbjednost

Zalažemo se za sigurnost ličnih podataka. Poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mjere da ograničimo zloupotrebu i neovlašteni pristup ličnim podacima. To osigurava da samo potrebne osobe imaju pristup vašim podacima, da je pristup podacima zaštićen, te da se naše sigurnosne mjere redovito pregledavaju.

6. Web stranice trećih strana

Ova se izjava o privatnosti ne odnosi na web stranice trećih strana povezane linkovima na našoj web stranici. Ne možemo garantovati da ove treće strane obrađuju vaše lične podatke na pouzdan ili siguran način. Preporučujemo vam da prije upotrebe ovih web stranica pročitate izjave o privatnosti ili ove web stranice.

7. Izmjene i dopune ove izjave o privatnosti

Pridržavamo pravo izmjene ove izjave o privatnosti. Preporučuje se redovno konzultirati ovu izjavu o privatnosti kako biste bili svjesni bilo kakvih promjena. Uz to ćemo vas obavijestiti kad god je to moguće.

8. Pristup i izmjena podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite znati koje lične podatke imamo o vama, kontaktirajte nas. Molimo vas budite sigurni da uvijek jasno navedete ko ste, kako bismo mogli biti sigurni da ne mijenjamo ili brišemo nikakve podatke ili pogrešnu osobu. Tražene podatke pružit ćemo samo po primitku ili provjerljivom potrošačkom zahtjevu. Možete nas kontaktirati koristeći dolje navedene podatke. Imate sledeća prava:

8.1 Pravo da znate koji se lični podaci prikupljaju o vama

 1. Potrošač ima pravo tražiti da tvrtka koja prikuplja lične podatke o potrošaču otkrije potrošaču sljedeće:
  1. Kategorije osobnih podataka koje je prikupio o tom potrošaču.
  2. Kategorije izvora iz kojih su prikupljeni lični podaci.
  3. Poslovna ili komercijalna svrha prikupljanja ili prodaje osobnih podataka.
  4. Kategorije trećih strana s kojima posao dijeli lične podatke.
  5. Specifične dijelove osobnih podataka koje je prikupio o tom potrošaču.
 

8.2 Pravo znati da li se osobni podaci prodaju ili otkrivaju i kome

 1. Potrošač ima pravo tražiti da ga kompanija koja prodaje lične podatke potrošača ili koja ga objavi u poslovne svrhe, otkrije tom potrošaču:
  1. Kategorije osobnih podataka koje je poduzeće prikupilo o potrošaču.
  2. Kategorije osobnih podataka koje je poduzeće prodalo o potrošaču i kategorije trećih osoba kojima su se osobni podaci prodali, prema kategorijama ili kategorijama osobnih podataka za svaku treću stranu kojoj su se osobni podaci prodali.
  3. Kategorije osobnih podataka koje je poduzeće otkrilo potrošaču u poslovne svrhe.
 

8.3 Pravo na jednaku uslugu i cene, čak i ako ostvarujete svoja prava na privatnost

Nećemo diskriminirati potrošača jer je potrošač izvršavao bilo koja od potrošačevih prava o privatnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se, na:

 1. Uskraćivanje robe ili usluga potrošaču.
 2. Naplaćivanje različitih cijena ili stopa za robu ili usluge, uključujući upotrebu popusta ili drugih pogodnosti ili izricanje kazne.
 3. Pružanje različitog nivoa kvalitete robe ili usluga potrošaču, ako potrošač ostvaruje potrošačeva prava o privatnosti.
 4. Predlaže da potrošač dobije drugačiju cijenu ili stopu za robu ili usluge ili različitu razinu ili kvalitet robe ili usluga. Međutim, ništa nam ne zabranjuje da potrošača naplaćujemo drugačiju cijenu ili stopu ili da pružimo različitu razinu kakvoće robe ili usluga potrošaču, ako je ta razlika razumno povezana s vrijednošću koju potrošaču daju podaci o potrošaču.
 

8.4 Pravo na brisanje bilo kakvih ličnih podataka

 1. Potrošač ima pravo tražiti da poduzeće izbriše sve osobne podatke o potrošaču koji je prikupio posao od potrošača.
 2. Tvrtka koja od potrošača primi provjerljiv zahtjev za brisanje njegovih osobnih podataka iz pododjeljka (a) ili ovog odjeljka, izbrisaće osobne podatke potrošača iz svoje evidencije, a izravno bilo koji davatelj usluga izbrisati osobne podatke potrošača iz svoje evidencije.
 3. Od poduzeća ili pružatelja usluga se ne zahtijeva da se pridržavaju zahtjeva potrošača da se brišu lični podaci potrošača ako je neophodno da taj posao ili pružatelj usluga čuvaju lične podatke potrošača kako bi:
  1. Dovršite transakciju za koju su prikupljeni osobni podaci, pružite uslugu ili uslugu koju potrošač traži ili opravdano očekujete u kontekstu stalnog poslovnog odnosa s potrošačem ili na drugi način izvršite ugovor između poduzeća i potrošača.
  2. Otkrivanje sigurnosnih incidenata, zaštita od zlonamjernih, varljivih, lažnih ili nezakonitih aktivnosti; ili goniti one koji su odgovorni za tu aktivnost.
  3. Otklanjanje pogrešaka za prepoznavanje i popravljanje pogrešaka koje narušavaju postojeću predviđenu funkcionalnost.
  4. (Vježbajte slobodu govora, osigurajte pravo drugog potrošača na svoje pravo na slobodu govora ili drugo pravo predviđeno zakonom.
  5. Pridržavajte se Kalifornijskog zakona o privatnosti elektroničkih komunikacija s poglavljem 3.6 (počevši s odjeljkom 1546) ili naslovom 12 ili dijelom 2 ili Krivičnim zakonikom.
  6. Uključiti se u javna ili stručna istraživanja, znanstvena, povijesna ili statistička istraživanja od javnog interesa koja se pridržavaju svih drugih primjenjivih etičkih zakona i zakona o privatnosti, kada bi brisanje informacija od strane poduzeća moglo učiniti nemogućim ili ozbiljno narušiti postizanje takvih istraživanja. , ako je potrošač dao informirani pristanak.
  7. Da se omoguće isključivo interne upotrebe koje su razumno usklađene s očekivanjima potrošača na temelju potrošačevog odnosa prema poslu.
  8. Izvršiti zakonsku obavezu.
  9. Inače, osobne podatke potrošača koristite interno, na zakonit način koji je kompatibilan s kontekstom u kojem je potrošač podatke pružio.
 

9. Prodaja i otkrivanje ili lični podaci trećim osobama

Nismo prodali lične podatke potrošača u prethodnim 12 mjesecima.

U prethodnih 12 mjeseci nismo otkrivali lične podatke potrošača u poslovne svrhe.

  10. djeca

  Naša web stranica nije dizajnirana kako bi privukla djecu i nije nam namjera prikupljati lične podatke od djece mlađe od godine u kojoj su pristali u zemlji u kojoj žive. Stoga tražimo da nam djeca ispod punoljetne suglasnosti ne daju nikakve osobne podatke.

  11. Podaci za kontakt

  C3 Proizvodnja
  3809 Norwood pogonska jedinica 1
  Littleton, CO 80125
  Sjedinjene Države
  Web stranice: https://www.perfectdescent.com
  E-mail: [email protected]
  Besplatni telefonski broj: 828-264-0751

  Broj telefona: 828-264-0751